Stichting Alleburen / Ontwerpbureau Alleburen

fiscaal nummer 8593.44.757

rekeningnummer  NL18 RABO 0335 9820 26

Oude Velperweg 45, 6824HB Arnhem

026 3707889 / 06 25010540 / info@alleburen.nl / www.alleburen.nl

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van jongeren bij de verbetering van hun participatiekansen, onder meer middels het aanbieden van leer- en werkervaring in een grafisch ontwerpbureau, en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:            

- het oprichten en instandhouden van een grafisch ontwerpbureau, waarin jongeren, die langs de reguliere wegen minder mogelijkheden hebben, onder leiding van ervaren grafisch ontwerpers opleiding en training krijgen;

Uit het beleidsplan: Alleburen is allereerst een tof grafisch ontwerpbureau. Jongeren, die daar via het reguliere onderwijs de mogelijkheid niet toe hebben, worden er opgeleid tot ontwerper. Samen met professionele ontwerpers werken ze er aan grafische producten. Daarnaast versterkt Alleburen de jongeren in hun creatieve, persoonlijke én sociale ontwikkeling. Een  scala van vrijwilligers helpt bij Alleburen mee om de basis en het netwerk van de jongeren te versterken. Wij geloven dat een stevig netwerk een voorwaarde is om succesvol je plek in de samenleving te kunnen innemen. Er zijn verschillende groepen vrijwilligers. Enerzijds de creatieve professionals uit het grote netwerk van Alleburen die regelmatig workshops en lessen komen verzorgen. Elke deelnemer heeft een persoonlijke mentor die ook uit bovenstaand netwerk afkomstig is. Anderzijds zijn er de buurtbewoners diehand en spandiensten bieden bij o.a. het bereiden van lunches en netwerkmaaltijden, administratieve taken en bestuurs-aangelegenheden. Op deze manier zijn er velen die een kwetsbare groep jongeren ondersteunen zodat ze kunnen participerenin de samenleving. De initiatiefnemer is Joost Overbeek. Joost zit zelf in een rolstoel en is op deze manier ook letterlijk “rolmodel” voor de deelnemers.

Bestuurders:

Joost Overbeek: ontwerper / voorzitter, projectleider / dagelijks bestuurder

Mariël Hoogeslag: ontwerper /dagelijks bestuur

Josée Langen: ontwerper /dagelijks bestuur

An de Cock: coördinator /dagelijks bestuur

Raad van toezicht

Mariel Hutten (secretaris), Klaas Evert Engelse (penningmeester), Marian van Hooij

Het bestuur werkt tegen een vergoeding van 35 euro per uur (stuurt rekeningen). De raad van toezicht is onbezoldigd. Personeel is er niet. De rest is vrijwilliger.

Uitgevoerd werk tot nu toe:

- netwerk/visitekaartjes ‘Samen in Arnhem’

- brochure WMO-raad

- Kerstkaart Alleburen

er wordt gewerkt aan:

- huisstijl en website voor ‘Toegang ergotherapie’
- huisstijl ‘Strand Zuid’

Oktober t/m december 2018 heeft Alleburen proef gedraaid met louter vrijwilligers.

Voor 2019 is subsidie aangevraagd bij Stichting Doen, Het Oranjefonds, de Dullertstichting, het Burger- en nieuwe Weeshuis en de Stichting  Nicolaï Broederschap.

Daarnaast ontvangt Alleburen een bijdrage, van de zorgkosten van de jongeren, via ‘activerend werk’ en komt er wat geld binnen als honorarium voor het uitgevoerde grafische werk.