MOOIWERK

Logo i.o.v Siza. Uit alle voorstellen is het logo van Alex gekozen!